DSC 3763
Elektronická úřední deska


Program zasedání OZ Ostrata - konaného ve středu 16. 5. 2018 od 19,00 h
Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu zasedání

3. Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření č. 2 a 3 na rok 2018

4. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

5. Projednání Roční uzávěrky 2017

6. Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu

7. Projednání žádostí a schválení finančních darů – pivní fest., fotbal

8. Projednání nákupu nové techniky – křovinořez, zahradní traktor se sekačkou

9. Projednání žádostí o prodej, koupi nebo pronájem obecních pozemků

10. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele č. 345

11. Informace o projektech mikroregionu – školení zastupitelů, podpora odpadového hospodářství

12. Diskuse – fasáda, kronika, GDPR …

13. Závěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


V Ostratě 7. 5. 2018

 

                                                                                               Ing. Miroslav Gargulák

                                                                                                          starosta

 Vyvěšeno:   7. 5. 2018

Sňato:         17. 5. 2018

 

 
Účetní uzávěrka 2017
Úterý, 01 Květen 2018 00:00
Vyvěšeno: 2018-05-01

Datum sejmutí: 2019-04-30

Dokumenty kde stažení:

rozvaha 2017

uzávěrka 2017


výkaz zisků a ztrat 2017


závěrečný účet 2017
 
Mikroregion Slušovicko - Závěrečný účet za rok 2017
Čtvrtek, 26 Duben 2018 00:00


Dokument zde

 
Informace Finančního úřadu k placení daně z nemovitostí.
Pondělí, 23 Duben 2018 00:00


DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
 1Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
 2

 
Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úterý, 13 Březen 2018 00:00
Vyvěšeno: 2018-03-13

Datum sejmutí: 2023-12-31

Dokument 1 zde


Dokument 2 zde
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
free pokerfree poker