DSC 3763

Program zasedání OZ Ostrata - 9. 8. 2017 od 19,00 h

Středa, 02 Srpen 2017 00:00


 
                             konaného ve středu 9. 8.  2017 od 19,00 h

 
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání a schválení výměny plynového kotle pro OÚ a hasičskou zbrojnici
4. Projednání stavby přístřešku u budovy technického zázemí
5. Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace k vodní nádrži
6. Projednání cenových nabídek na územní studii oblasti pod Bořím
7. Zajištění výsadby v lese v Boří po selekci stromů napadených kůrovcem   z r. 2016
8. Projednání požadavků na nákup, pronájem a prodej obecních pozemků
9. Diskuse              
10. Závěr                                                                                                                                                    

V Ostratě 31. 7. 2017

 

                                                                                               Ing. Miroslav Gargulák

                                                                                                          starosta


 
Ing. Miroslav Gargulák, starosta
 
free pokerfree poker